Hakkımızda


Almanya Türk Federasyon ve ona bağlı kuruluşlar, Almanya'da Türklerin her türlü sosyal-kültürel-ekonomi ile ilgili faaliyetlerine iştirak eder veya yönlendirir.

bütün faaliyetlerini gayesine uygun ve yurtdışında yaşayan insanlarımızın her kesimini kapsayacak şekilde yürütmektedir.  Kendi kültürlerinden kopmadan Müslüman Türk olarak kalmaları ve bulunduğu toplumda daha iyi şartlarda ve uyum içinde, birbirleriyle dayanışma duygusuyla yaşamalarını gaye edinen Almanya Türk Federasyon, çalışmalarını bu hedefe uygun şekilde yerine getirmektedir.

Üzerinde yaşadığımız ülke Almanya'nın yöneticileri ve vatandaşları ile Türkler arasında bir köprü görevi görür.  Türklerin, içinde yaşadıkları Alman toplumu ile yakınlaşmalarını uyum içinde işbirliği yapmalarını, içine kapanarak birlikte yaşadıkları toplumlardan dişlanmamaları için gerekli olan sosyal faaliyetleri düzenler.
Bu faaliyetleri; Türkiye ve Türklerin tanıtılması, mutfak ve yaşayış kültürlerinin tanıtımı, spor faaliyetleri, insani yardımlaşma faaliyetleri olarak sıralayabiliriz.
Türklerin yaşadıkları ülkelerin kanunları çerçevesinde, kimlik bunalımına düşmeden, her türlü demokratik haklarını kullanmasını, yönetimlere iştirak etmelerini (Mahalli idareler, yabancılar meclisi gibi) vatandaşlık haklarının alınması konusunda gerekli teşvik ve çalışmaların yapılması, faaliyetleri arasındadir.  Diğer kardeş Türk Kuruluşları ile toplumun aydınlatılması yönündeki çalışmalarda (Terör, gençlerin suça sürüklenmeleri, uyuşturucu alışkanlığı vs. gibi) işbirliği yapar.
Gençlerin iyi eğitim almaları ve meslek eğitimleri konusunda, temiz bir dünya bir çevre inancının verilmesi ve yaygınlaştırılması konularında çalışmalar yapar.  Türkiye'nin, dışarıda tanıtılması, yaşadığımız ülke Almanya'nında Türkiye'de tanıtılıp ülkeler arasında yakınlaşma sağlayacak her türlü faaliyetlerede iştirak eder ve destekler.
Türkiye dışında doğan ve yetişen genç kuşaklara, büyük Atatürk'ün temellerini attığı Türkiye Cumhuriyeti'nin önemini ve güzelliğini öğretir.
Bu sayfa, web projeniz hakkında detaylı iş, ürün ve hizmetleri ile ilgili bilgi içermektedir.


ALMANYA TÜRK FEDERASYON

Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu

Kuzey Almanya Bölgesi

Neumünster Ülkü Ocağı